Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zeka eğitiminin amacı; gerek iş, gerekse özel yaşamda duygusal zekanın kazanımlarını öğrenmek, duyguları anlama ve anlamlandırabilmek, kendinizi keşfetmek ve duygusal zeka yetkinliklerinizi güçlendirerek güçlü bir yaşam inşa edebilmek.Kurumların değişimi en az zararla ve en hızlı şekilde atlatmaları ve yönetim stratejilerinde sapmalara neden olmadan performanslarını maximize etmeleri için, değişim yönetimi eğitiminin uygulamalarla desteklenmesi çok önemlidir.Bu süreçte, çalışanların performans ve motivasyonlarını destekleyen değişim yönetimi eğitimi, katılımcıların sektörlerine ve şirketlerine özel hale getirilmektedir.

Hedef Davranışlar
• Duygularının sorumluluğunu alır.
• Kendi duygularının farkındadır ve tanımlar.
• Diğerlerinin duygularının farkındadır.
• Duygusal Zeka düzeyini, güçlü ve gelişime açık duygusal zeka becerilerini bilir.
• Duygularını yönetebilir.
• Otokontrol, mantık, analiz ve doğru karar sürecinde ciddi bir farkındalık yaşarlar.
• Stresle baş etme tekniklerini bilir ve uygular.
• Kendi kendini motive edebilir.
• Panik anında kendi kendini sakinleştirebilir.
• Olumlu düşünme tekniklerini bilir ve uygular.
• Diğerlerinin duygularını yönetebilir.
• Çatışma sırasında ilişkiyi sağlıklı biçimde yönetir.
• Değişime uyum sağlayarak doğru zamanda doğru kişiye doğru bir şekilde kendini ifade edebilir.