Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Maliyet muhasebesi, sanayi işletmelerinde üretim ve üretim dışı katlanılan maliyetlerin saptanması, üretimle ilgili maliyetlerin satılan mallara, dönem sonunda elde bulunan mamul ve yarı mamul stoklarına yüklenmesi işlemlerinin tümüdür. Üretim sahasının en verimli şekilde çalışması ve hizmet vermesi adına hem süreçlerin hem iş istasyonlarının planlaması ve yönetimi büyük önem arz etmektedir.

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Eğitimimizde, maliyet muhasebesi uygulamaları öncelikle teorik olarak analiz edilerek, maliyet muhasebesinin mantığının pekişmesi sağlanacak daha sonra uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bilgi seviyesine ulaşma hedefiyle organize etmiş olduğumuz Temel Maliyet muhasebesi eğitimimizin katılımcılara hem pratik hem teorik anlamda yön gösterici olacağını düşünmekteyiz.

Lion Akademi Eğitim Kurumları’na internet üzerinden yaptığınız satın alma işlemi tamamlandıktan sonra yalnızca size özel tanımlanan bir kullanıcı adı ve şifre ile yönlendirileceğiniz sisteme giriş yapabilir, sonrasında eğitmenlerimizle birebir eğitimlere başlayabilirsiniz
Şirketlerin maliyet muhasebesinden sorumlu çalışanlar, üretim süreçlerinin muhasebesel etkilerini analiz etmek isteyenler, muhasebe, finansman bölümlerinde çalışmakta olup stok maliyeti tespit süreçlerinin gerek vergisel gerek muhasebesel işleyişi üzerine teorik ve uygulama bilgilerini ve tecrübelerini arttırmak isteyen çalışanlar için bu seminerimizin faydalı olacağına inanmaktayız. Eğitimimizde maliyet muhasebesi konuları temel seviye esas alınarak işlenmeye başlanacak ve maliyet muhasebesinin özellikli konularına kadar incelenecektir. Bu bakımdan farklı bölümlerde çalışmalarına rağmen, maliyet muhasebesi konularına ilgi duyan çalışanlara da eğitimimizin katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Maliyet Muhasebesi Eğitiminin İçeriği

  Bu eğitim ile katılımcılar aşağıdakileri öğrenecektir;
  • Genel Olarak Maliyetleme Sistemleri
  • Maliyet Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi
  • 7/A ve 7/B seçenekleri
  • Stok Değerleme Yöntemleri
  • Gider Dağıtım Yöntemleri
  • Örnekler ile Safha Maliyeti Sistemi
  • Sipariş Maliyeti sistemi
  • Uygulamada Maliyet Muhasebesi
  • Ürün Reçeteleri
  • Kapasite raporları
  • Fire Oranları
  • Maliyet Muhasebesinin Bütçe Üzerine Etkileri
  • Başabaş Analizlerine Giriş,